אנו יודעים שלזיהום מקרינה האלקטרומגנטית יש השפעה שלילית מובהקת על בריאותנו.

ישנם זיהומים שניתן להימנע מהם כמו, עישון, חשיפה לאזבסט.

לעומת זאת, החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית היא תופעה כלל עולמית שהולכת ומתגברת שאי אפשר כמעט לחמוק ממנה.

השפעת הקרינה על הגוף היא לא רק מיידית אלא גם מצטברת – את מלוא עוצמת נזקיה והשפעותיה על בריאותנו נוכל לאמוד רק בעוד כמה עשרות שנים.