ננסה להבהיר ולו במעט מהי טכנולוגיה זו. בלב ההתקנים נמצא התקן שיוצר תהודה עם התדר הביולוגי החיוני של הגוף.

כתוצאה מכך הוא מחזק את התדר של הגוף ובכך משפר את יכולת הגוף להתמודד עם הקרינה האלקטרומגנטית האקראית ובכך מאפשר למערכות הביו פיסיולוגיות לתפקד בצורתם המיטבית.

תחילת העבודה על טכנולוגית הקיו לינק הייתה בשנת 1980 החלו לחפש דרכים לאצירת מידע אנרגטי על מנת לשדר אותו החוצה.

זה נעשה על ידי שילוב דינאמיקות של אנרגיות עדינות ואלקטרוניקה מודרנית.

בדגמי האב טיפוס הראשונים התגלה כי קצב צמיחתם של פרחים הושפע על ידי חשיפה לאנרגיות אלה.

איכות מי השתייה השתפרה. ניסיונות נוספים אישרו את ההשפעה החיובית גם על מערכות כימיות.

אז החלה להישקל האפשרות לפתח מרכיב אשר ישפיע על המערכת הביו כימית המורכבת של גוף האדם.