מקורות הקרינה האלקטרומגנטית המלאכותית הם רשתות החשמל, מכשירים חשמליים ואלקטרוניים הניזונים ממנה.

כיום אנו תלויים ביותר ויותר מכשירים כאלה לדוגמא: הטלפון הסלולארי, הטלוויזיה, מייבשי שיער שהשימוש בהם התגבר בקצב מהיר בשנים האחרונות.

התוצאה היא שאנו חשופים יותר ויותר לזיהום אלקטרומגנטי.

עצמת הקרינה נקבעת על פי עוצמת המקור והמרחק ממנו.
חשיפה לקרינה בעוצמה של יותר מ 25 מילגאוס נחשבת למזיקה.

טבלה זו מוצגת עוצמת הקרינה ממקורות שונים

מקורמרחק של 10 ס"ממרחק של מטר
מחשב4-202-5
פלורסנט400-4,0000.01-5
מיבש שיער60-20,0000.01-6
מיקרוגל100-5001.0-25
טלוויזיה3-1000.01-6